vrijdag 8 maart 2019 is de expositie OVERLOOKED van Hugo Kaagman te ArtKitchen Gallery Kaagman took his imagery directly from comic books and advertising. Rather than emphasize his painting process and his own inner, emotional life in his art, he mimicked his borrowed sources right down to an impersonal-looking stencil process that imitated the mechanical printing used for commercial art.
19 maart 2019 / 11 19 maart 2019 / 10 Graffiteur Een stempel op de eeuwigheid  Voorbij is de tijd waarin graffiti uitsluitend werd vereenzelvigd met vandalisme. Maar graffiti is niet langer zijn ding. Hugo Kaagman (64), een van de eerste graffiteurs in Nederland, is nu dankzij het postmodernisme de peetvader van de Nederlandse street art. Als zzp’er komt hij op bestelling in zijn busje voorrijden. Zijn talloze opdrachten komen uit binnen- en buitenland. Voor Argus ging hij nog eenmaal ’s nachts op pad. door RUDIE KAGIE I n de kleine uurtjes, als wer- kend Amsterdam de bed- lampjes uitknipt, mocht hij er graag met zijn spuitbus tus- senuit knijpen. Het hoofdste- delijke straatmeubilair ongevraagd opleuken met visueel commentaar op de alledaagse waanzin, daar ge- noot hij van; heupflesje wodka in de binnenzak, stevige joint tussen de lippen. Te vaak strandde zijn spontane rondgang onder de tl-bui- zen van een politiecel, waar hij tot het ochtendgloren in gezelschap van dronkaards en zakkenrollers verkeerde. Een heterdaadje komt tegenwoordig op 167 euro plus schoonmaakkosten.  Bij het klimmen der jaren ver- loor voor hem de burgerlijke onge- hoorzaamheid haar glans en had hij het gezien met de onregelmatige buitendienst die bij het produceren van maatschappijkritische sja- bloonkunst is inbegrepen. Niet dat workaholic Hugo Kaagman over- weegt het rustiger aan te doen, maar the Dutch Godfather of Sten- cil Graffiti (titel van een aan hem gewijd plaatwerk) heeft reden om de luwte van het atelier boven het asfalt te verkiezen.  Tegenwoordig werkt hij vrijwel uitsluitend in opdracht – en dat be- tekent dat zijn uitingen geen graf- fiti meer zijn, maar onder de noe- mer street art vallen. Gebouwen, staarten van vliegtuigen van British Airways, maar ook keramiek,  T-shirts, Hema-serviesgoed, fiets- bellen, locomotieven en betonwa- gens voorzag hij van afbeeldingen die onmiskenbaar zijn signatuur dragen. Binnen Amsterdam geldt zijn werk zelfs als erfgoed, zijn Delfts blauwe voorstellingen dui- ken overal op, en zijn spraakma- kende Stoperaschutting uit 1983 werd toegevoegd aan de collectie van het Amsterdam Museum. Het kan verkeren, want juist op het deel van zijn oeuvre waarmee hij nu de meeste eer inlegt, ketste eer- der een subsidieverzoek af, ‘zijnde niet van belang voor de Neder- landse kunst’. Bij sociëteit Arti kwam hij aanvankelijk niet door de ballotage omdat het geen kunst zou zijn wat hij maakt, maar daar den- ken de connaisseurs inmiddels ge- nuanceerder over. Met dank aan Keith Haring, die door alle grote musea tot cultheld van de jaren tachtig werd uitgeroepen.  Kaagman: “Haring deed wat ik wou doen, maar hier niet werd be- grepen. Ik weet nog dat galerie Delta in 1984 werk van de graffi- teur Jean-Michel Basquiat inbracht op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Daar werd moeilijk over gedaan, want hoorde kunst van de straat wel thuis op een art fair? Dat Basquiat tienduizend gul- den voor een doek durfde vragen, was helemaal een schandaal. Had ik er maar een gekocht. Ik ken ie- mand die dat deed, die heeft er een huis in Spanje van laten bouwen.”  Voorbij is de tijd waarin graf-fiti uitsluitend werd vereen-zelvigd met vandalisme. Ze zijn er nog, de die-hards die zwe- ren bij collateral damage op brug- gen of die het dak van een rijdende metro beklimmen om de boel onder te spuiten, maar die variant vindt de pionier van de straatkunst niet interessant. De serieuze beoe- fenaars van het genre rekenen het tot hun opdracht de openbare ruimte te verfraaien; wie zich niet aan de code houdt, heeft het ver- bruid bij de vakgenoten. De kick zit ’m in sporen achterlaten; in het pre-internettijdperk zagen sommi- gen dit als de enige manier om hun stem te laten horen. Wisten we trouwens dat de oorlog in Syrië begon met anti-Assadgraffiti van een scholier die werd opgepakt, ge- marteld en nu spijt heeft van zijn daden? “Staat op YouTube! Het hele land is naar de klote en daar- van geeft die jongen zichzelf de schuld.” Hugo Kaagman spreekt over een wereld die de zijne niet is. Graffiti is niet langer zijn ding. Als zzp’er komt hij op bestelling in zijn busje voorrijden.  Totdat Argus op de stoep staat met het verzoek om nog één keer de frisse avondlucht te trotseren, dit keer om de openbare ruimte te verlevendigen met een illustratie die verwijst naar de favoriete ver- slaggever uit Rommeldam. In een reflex flapt de pionier van de urban art eruit: “Gaan we doen!” Hij gaat meteen aan het werk. In een mum van tijd heeft hij een plaatje van Argus van internet geplukt, geprint en uitvergroot. De afdruk legt hij op een kartonnen ondergrond en dan begint het uitsnijden van de af- beelding, razendsnel, hij is vlugger met het stanleymes dan met de te- kenpen. Op grond van ruim veertig jaar ervaring – in 1977 debuteerde hij als graffiteur – voelt hij feilloos aan waar hij ruimte moet uitsparen om te voorkomen dat het sjabloon gaat scheuren. Met dank aan de di- gitale vooruitgang hoeft hij niet meer met een boek onder de arm naar de copyrette om de illustratie uit te vergroten voordat hij daar- mee aan de slag kan. Een A4’tje kan hij moeiteloos opblazen tot een lap van wel twee meter lang, vroe- ger bij een specialist in kopieer- technieken, tegenwoordig via een digitaal procedé. De vooruitgang tastte zijn werkwijze nauwelijks aan. Het gaat nog steeds om het uitsnijden van een afbeelding, zodat er een mal ontstaat waarmee hij de straat op gaat.  Zoals vanavond, als hij de Sar- phatibuurt zal laten kennismaken met het Argusfiguurtje. Om dit kar- wei op te knappen heeft hij drie at- tributen nodig: een handschoen, het sjabloon en een spuitbus. Alsof hij daartoe een zesde zintuig ont- wikkelde, ontwaart hij op straten en pleinen direct de maagdelijke plekken die hij kan invullen met het icoontje. Met de rechterhand, tegen verfspatten beschermd door een handschoen, drukt hij het pa- pier tegen de ondergrond waar hij de illustratie op zal aanbrengen. Met de andere meesterhand bedient hij de spuitbus. Psst, psst… Drie, vier seconden, langer duurt het niet voordat de kunstenaar alweer een stempel op de eeuwigheid heeft ge- drukt. Letterlijk vlekkeloos, zonder gespetter of geklieder. Razendsnel gaat het, in hetzelfde springerige tempo waarin hij denkt, praat, zich voortbeweegt en zijn sjablonen snijdt. Een goed half uur dwaalt hij door de wijk, totdat hij het na het aanbrengen van een dozijn Argus- hoofdjes voor gezien houdt. Bij de koffie in galerie Art-Kitchen in de Hemonylaan, waar zijn expositie Over- looked tot eind deze maand de wanden vult, zal hij later alles toe- lichten. Hij loopt onderhand lang genoeg mee om de eretitel peetva- der van de Nederlandse street art te kunnen opeisen, al was hij tevens de grondlegger van het stencil- genre: schilderijen gemaakt met sjablonen. Hij studeerde sociale geografie, was liever naar de kunstacademie gegaan, maar dat was geen optie die aansloot bij de ouderlijke boodschap: ‘Tekenen is een hobby, geen vak.’  In de jaren zeventig raakte hij on- dergedompeld in de Amsterdamse punkscene, bewoonde kraakpanden en was een drijvende kracht achter grensverleggende galerieën die even snel kwamen als gingen: DDT (1978), Anus (1979), Ozon (1980), Zebra (1981). En dan draaide hij met zijn toenmalige gade, de dichter Diane Ozon, ook nog aan de drukpers waar het ‘fan- zine’ Koekrandt vanaf rolde. Beetje dadaïstisch, heftige collages met de dreigende ondergang van planeet Aarde als thema. Na zijn eerste le- gale graffiti-opdracht in 1983 zou- den er talloze opdrachten in binnen- en buitenland volgen. Rei- zend door Marokko en Senegal raakte hij in de ban van de Arabi- sche kunst en architectuur. Groot- ste ontdekking: de wereld zit heel anders in elkaar dan hem was voor- geschoteld – een inzicht dat uit- groeide tot een leidende gedachte die in zijn oeuvre zit verstopt.  Alleen al in het woord sjabloon herkent menige criticus een provo- catie, want kenmerk van kunst is juist de unieke authenticiteit die haaks staat op de mogelijkheid tot reproduceren waarin het sjabloon voorziet. “Ik was de eerste die de methode gebruikte om er kunst mee te maken,” zegt Kaagman. “De techniek op zichzelf is eeuwenoud. In de oertijd plaatsten holbewoners een hand tegen de wand van de grot, daar bliezen ze met een pijpje bloed tegenaan en dan hadden ze een afdruk. Ik ben een postmoder- nist in de ware betekenis van het woord. Je mag elke afbeelding die anderen hebben gemaakt schaam- teloos overnemen, want alles is al een keer gedaan. Aanvankelijk kreeg ik het verwijt dat ik aan de haal ging met tekeningen en foto’s van anderen, maar dat was dankzij de opkomst van het postmoder- nisme ineens geen probleem meer. Het is de kunst om uit iets dat al bestaat iets nieuws te creëren. Het gaat erom wat je ermee doet.” Daarbij heeft hij periodes waarin hij zich op een bepaald thema con- centreert. Zo was hij gefixeerd op het zebramotief, de jungle, stripfi- guren, kikkers, popartiesten. In zijn Franse periode werd alles rood: 2CV, Eiffeltoren, stokbrood. Hij is zuinig op de figuren die hij uit het papier snijdt. “Sommigen flikkeren het sjabloon weg nadat ze hebben gespoten, maar ik bewaar ze alle- maal. Ik ben een verzamelaar van mijn eigen shit.” Hij heeft ze nooit geteld, maar schat dat zijn beeld- bank minimaal honderdduizend sjablonen omvat.  Ook nu zijn werkdrift zich in succes vertaalt, bleef hij min of meer het enfant ter- rible van de cultuursector – hij was de barbaar die ooit zijn particuliere visie op het Melkmeisje op de muren van het Rijksmuseum losliet – voor wie alles beter is dan op- gaan in de amorfe middelmaat van de mainstream. Zijn kunstwerk op festival Twente Biënnale ontlokte protest aan de joodse gemeenschap omdat de vlag van Islamitische Staat erin was verwerkt. Het ver- weer dat het tableau juist was be- doeld als waarschuwing tegen IS, maakte geen indruk. Nadat hij doodsbedreigingen had gekregen en hem per mail een onthoofding door de terreurbeweging was toe- gewenst, besloot Kaagman de ge- wraakte vlag over te schilderen.  Van geheel andere orde was de door de gemeente Amsterdam op- gelegde verplichting om op straffe van een boete van 2500 euro een muurschildering van Willy Alberti en Sinterklaas weg te kwasten. Het tafereel was op verzoek van een kunsthandel aangebracht op de gevel, maar volgens de stad betrof het een reclame-uiting die de aan- blik van een monument bedierf. Omstreden was ook de betegeling van de Stadshaard in Enschede, een warmtekrachtcentrale op de onheilsplekplek waar zich de vuur- werkramp had voltrokken. De Stadshaard, door NRC Handelsblad uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland, werd het decor voor het etaleren van een plaatselijke canon, met illustraties die verwij- zen naar bekende inwoners, loca- ties en gebeurtenissen. Het ‘hoogste gebouw in Delfts blauw ter wereld’ kreeg kritiek uit de PVV-hoek: de toren van 45 meter stak boven de naburige kerk uit en zou eruit zien als een blauwe moskee.  Het is niet gauw goed. Andere cri- tici bespeurden in zijn op Delfts blauw geënte werken juist een on- gezonde hang naar naargeestig na- tionalisme, weer anderen spraken smalend van edelkitsch. Intussen had hij een stijl te pakken die bij- droeg tot zijn doorbraak: met een bestelbus vol potten blauwe verf reisde hij naar Schiphol Terminal West, dat hij aan een uitgesproken Hollands aanzien hielp.  Die expeditie was indirect een gevolg van de antropologische stu- die die hij in 1990 ondernam om het wezen van de Nederlandse cul- tuur te onderzoeken. Op Marken, in de Keukenhof en in Volendam legde hij met een filmcamera vast hoe ons land er door de ogen van een Japanse toerist uitziet – een er- varing die hem inspireerde om zich in Delfts blauw te verdiepen en Dutch tribal art te gaan vervaardi- gen met symbolische iconen als molens, hunebedden en Escher. Hij liep daarmee voor de troepen uit – lang voordat Marcel Wanders, Stu- dio Job en andere grootheden van Dutch Design zich op de volks- kunst stortten.  Het pad is geëffend voor de volgende generatie urban artists, met aan de top feno- meen Bansky, aan wie pal naast het Van Gogh Museum een eigen mu- seum is gewijd. Bezoekers brengen bewonderenswaardig veel geduld op voordat ze aan de beurt zijn en naar binnen mogen. Binnen enkele maanden zal in de voormalige IJhal in Amsterdam-Noord het grootste street art-museum ter we- reld openen.  Hugo Kaagman is gevraagd om curator van de kunst- afdeling te worden. Gaat hij doen, natuurlijk. Zoiets is hij als Dutch Godfather of Stencil Graffiti aan zijn stand ver- plicht.   Onderschrift
HUGO KAAGMAN  STENCIL KING